;
TOP 35 微博数:3
TOP 36 回复数:3
TOP 23 回复数:1
TOP 40 回复数:2
TOP 131 被回数:0
TOP 108 指数:1 <GNZ48-陈桂君(1)XGNZ48-农燕萍(1)>
TOP 110 被盐数:0% (被盐0次)
TOP 108 微博数:758
TOP 106 回复数:1993
TOP 67 回复数:989
TOP 136 回复数:1004
TOP 117 被回数:555
TOP 35 指数:123.69 <GNZ48-陈桂君(170)XGNZ48-农燕萍(90)>
TOP 19 被盐数:16% (被盐319次)
TOP 57 粉丝数:532961
2019-09中旬 [2019-09上旬] [2019-08下旬] [2019-08中旬] [2019-08上旬] [2019-07下旬] [2019-07中旬] [2019-07上旬] [2019-06下旬] [2019-06中旬] [2019-06上旬] [2019-05下旬] [2019-05中旬] [2019-05上旬] [2019-04下旬] [2019-04中旬] [2019-04上旬] [2019-03下旬] [2019-03中旬] [2019-03上旬] [2019-02下旬] [2019-02中旬] [2019-02上旬] [2019-01下旬] [2019-01中旬] [2019-01上旬] [2018-12下旬] [2018-12中旬] [2018-12上旬] [2018-11下旬] [2018-11中旬] [2018-11上旬] [2018-10下旬] [2018-10中旬] [2018-10上旬] [2018-09下旬] [2018-09中旬] [2018-09上旬] [2018-08下旬] [2018-08中旬] [2018-08上旬] [2018-07下旬] [2018-07中旬] [2018-07上旬] [2018-06下旬] [2018-06中旬] [2018-06上旬] [2018-05下旬] [2018-05中旬] [2018-05上旬] [2018-04下旬] [2018-04中旬] [2018-04上旬] [2018-03下旬] [2018-03中旬] [2018-03上旬] [2018-02下旬] [2018-02中旬] [2018-02上旬] [2018-01下旬] [2018-01中旬] [2018-01上旬] [2017-12下旬] [2017-12中旬] [2017-12上旬] [2017-11下旬] [2017-11中旬] [2017-11上旬] [2017-10下旬] [2017-10中旬] [2017-10上旬] [2017-09下旬] [2017-09中旬] [2017-09上旬] [2017-08下旬] [2017-08中旬] [2017-08上旬] [2017-07下旬] [2017-07中旬] [2017-07上旬] [2017-06下旬] [2017-06中旬] [2017-06上旬] [2017-05下旬] [2017-05中旬] [2017-05上旬] [2017-04下旬] [2017-04中旬] [2017-04上旬] [2017-03下旬] [2017-03中旬] [2017-03上旬] [2017-02下旬] [2017-02中旬] [2017-02上旬] [2017-01下旬] [2017-01中旬] [2017-01上旬] [2016-12下旬] [2016-12中旬] [2016-12上旬] [2016-11下旬] [2016-11中旬] [2016-11上旬] [2016-10下旬] [2016-10中旬] [2016-10上旬] [2016-09下旬] [2016-09中旬] [2016-09上旬] [2016-08下旬] [2016-08中旬] [2016-08上旬] [2016-07下旬] [2016-07中旬] [2016-07上旬] [2016-06下旬] [2016-06中旬] [2016-06上旬] [2016-05下旬] [2016-05中旬] [2016-05上旬] [2016-04下旬] [2016-04中旬] [2016-04上旬] [2016-03下旬] [2016-03中旬] [2016-03上旬] [2016-02下旬] [2016-02中旬] [2016-02上旬] [2016-01下旬] [2016-01中旬] [2016-01上旬] [2015-12下旬] [2015-12中旬] [2015-12上旬] [2015-11下旬] [2015-11中旬] [2015-11上旬] [2015-10下旬] [2015-10中旬] [2015-10上旬] [2015-09下旬] [2015-09中旬] [2015-09上旬] [2015-08下旬] [2015-08中旬] [2015-08上旬] [2015-07下旬] [2015-07中旬] [2015-07上旬] [2015-06下旬] [2015-06中旬] [2015-06上旬] [2015-05下旬] [2015-05中旬] [2015-05上旬] [2015-04下旬] [2015-04中旬] [2015-04上旬] [2015-03下旬] [2015-03中旬] [2015-03上旬] [2015-02下旬] [2015-02中旬] [2015-02上旬] [2015-01下旬] [2015-01中旬] [2015-01上旬] [2014-12下旬] [2014-12中旬] [2014-12上旬] [2014-11下旬] [2014-11中旬] [2014-11上旬] [2014-10下旬] [2014-10中旬] [2014-10上旬] [2014-09下旬] [2014-09中旬] [2014-09上旬] [2014-08下旬] [2014-08中旬] [2014-08上旬] [2014-07下旬] [2014-07中旬]
1
GNZ48-陈桂君

GNZ48-陈桂君#陈桂君[超话]# 非常感谢大家的支持 在上一次的抽奖活动中还有三位朋友未来领取奖品 在经过一周的等待于今天重新进行抽奖 🎁分别是: ①可达鸭 ②皮皮 ③长颈鹿头饰 在本条微博下评论的 【第9楼】【第13楼】和【第48楼】的朋友们将相对应获得以上🎁(楼层数以系统显示为准) 话不多说!那我们...全文: http://m.weibo.cn/6034777701/4418357254017031 ​

13小时53分钟之前,转发:2,评论:97
GNZ48-陈桂君

GNZ48-陈桂君#陈桂君[超话]##阿桂牌晚安式# Topic:猜猜谁会是八月小桂最关注的爱豆呢? ​

17小时10分钟之前,转发:109,评论:49
GNZ48-陈桂君

GNZ48-陈桂君#陈桂君[超话]##中秋快乐# 很开心在中秋团团圆圆的这一天达成 《三角函数》unit神龙 祝大家阖家欢乐,中秋快乐 猜猜今天的刘海出自哪位大师之手? ​

2019年09月13日09时36分,转发:216,评论:136

              >> GNZ48-陈桂君:回复@GNZ48-陈桂君:嘿嘿!有猜到吗? 介个是桂自己剪的٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑) (2019年09月13日13时47分)

              >> GNZ48-陈桂君:沙发发🛋️ (2019年09月13日09时36分)

GNZ48-王偲越

GNZ48-王偲越来赏越🌙 #王偲越[超话]# ​

2019年09月13日12时29分,转发:50,评论:108

              >> GNZ48-王偲越:回复@GNZ48-农燕萍:你又好了??[并不简单] (2019年09月14日02时00分)

              >> GNZ48-王偲越:回复@GNZ48-农燕萍:在家拍的![并不简单] (2019年09月14日01时59分)

              >> GNZ48-农燕萍:我好了 (2019年09月13日16时25分)

              >> GNZ48-农燕萍:wsl (2019年09月13日16时25分)

              >> GNZ48-农燕萍:??越什么时候拍的照??太好看了?? (2019年09月13日16时25分)

              >> GNZ48-王偲越:回复@-CKG48-赖俊亦:[三三蹦跳] (2019年09月13日14时27分)

              >> GNZ48-王偲越:回复@GNZ48-陈桂君:[佐伊卖萌] (2019年09月13日14时27分)

              >> GNZ48-陈桂君:欧 prpr (2019年09月13日13时21分)

              >> GNZ48-王偲越:明天就这个发型[拳头] (2019年09月13日12时37分)

GNZ48-陈桂君

GNZ48-陈桂君#陈桂君[超话]##阿桂牌晚安式# Topic:你所知道的鲜为人知的美食搭配 ​

2019年09月11日10时00分,转发:113,评论:99

              >> GNZ48-陈桂君:回复@GNZ48-陈桂君:我突然想起蒸蛋配酱油➕辣椒油也很好吃😋 (2019年09月11日11时02分)

              >> GNZ48-陈桂君:看来今天的话题有点难🙉🙉🙉 (2019年09月11日11时01分)

              >> GNZ48-陈桂君:1 (2019年09月11日10时00分)

1
2019-09中旬 [2019-09上旬] [2019-08下旬] [2019-08中旬] [2019-08上旬] [2019-07下旬] [2019-07中旬] [2019-07上旬] [2019-06下旬] [2019-06中旬] [2019-06上旬] [2019-05下旬] [2019-05中旬] [2019-05上旬] [2019-04下旬] [2019-04中旬] [2019-04上旬] [2019-03下旬] [2019-03中旬] [2019-03上旬] [2019-02下旬] [2019-02中旬] [2019-02上旬] [2019-01下旬] [2019-01中旬] [2019-01上旬] [2018-12下旬] [2018-12中旬] [2018-12上旬] [2018-11下旬] [2018-11中旬] [2018-11上旬] [2018-10下旬] [2018-10中旬] [2018-10上旬] [2018-09下旬] [2018-09中旬] [2018-09上旬] [2018-08下旬] [2018-08中旬] [2018-08上旬] [2018-07下旬] [2018-07中旬] [2018-07上旬] [2018-06下旬] [2018-06中旬] [2018-06上旬] [2018-05下旬] [2018-05中旬] [2018-05上旬] [2018-04下旬] [2018-04中旬] [2018-04上旬] [2018-03下旬] [2018-03中旬] [2018-03上旬] [2018-02下旬] [2018-02中旬] [2018-02上旬] [2018-01下旬] [2018-01中旬] [2018-01上旬] [2017-12下旬] [2017-12中旬] [2017-12上旬] [2017-11下旬] [2017-11中旬] [2017-11上旬] [2017-10下旬] [2017-10中旬] [2017-10上旬] [2017-09下旬] [2017-09中旬] [2017-09上旬] [2017-08下旬] [2017-08中旬] [2017-08上旬] [2017-07下旬] [2017-07中旬] [2017-07上旬] [2017-06下旬] [2017-06中旬] [2017-06上旬] [2017-05下旬] [2017-05中旬] [2017-05上旬] [2017-04下旬] [2017-04中旬] [2017-04上旬] [2017-03下旬] [2017-03中旬] [2017-03上旬] [2017-02下旬] [2017-02中旬] [2017-02上旬] [2017-01下旬] [2017-01中旬] [2017-01上旬] [2016-12下旬] [2016-12中旬] [2016-12上旬] [2016-11下旬] [2016-11中旬] [2016-11上旬] [2016-10下旬] [2016-10中旬] [2016-10上旬] [2016-09下旬] [2016-09中旬] [2016-09上旬] [2016-08下旬] [2016-08中旬] [2016-08上旬] [2016-07下旬] [2016-07中旬] [2016-07上旬] [2016-06下旬] [2016-06中旬] [2016-06上旬] [2016-05下旬] [2016-05中旬] [2016-05上旬] [2016-04下旬] [2016-04中旬] [2016-04上旬] [2016-03下旬] [2016-03中旬] [2016-03上旬] [2016-02下旬] [2016-02中旬] [2016-02上旬] [2016-01下旬] [2016-01中旬] [2016-01上旬] [2015-12下旬] [2015-12中旬] [2015-12上旬] [2015-11下旬] [2015-11中旬] [2015-11上旬] [2015-10下旬] [2015-10中旬] [2015-10上旬] [2015-09下旬] [2015-09中旬] [2015-09上旬] [2015-08下旬] [2015-08中旬] [2015-08上旬] [2015-07下旬] [2015-07中旬] [2015-07上旬] [2015-06下旬] [2015-06中旬] [2015-06上旬] [2015-05下旬] [2015-05中旬] [2015-05上旬] [2015-04下旬] [2015-04中旬] [2015-04上旬] [2015-03下旬] [2015-03中旬] [2015-03上旬] [2015-02下旬] [2015-02中旬] [2015-02上旬] [2015-01下旬] [2015-01中旬] [2015-01上旬] [2014-12下旬] [2014-12中旬] [2014-12上旬] [2014-11下旬] [2014-11中旬] [2014-11上旬] [2014-10下旬] [2014-10中旬] [2014-10上旬] [2014-09下旬] [2014-09中旬] [2014-09上旬] [2014-08下旬] [2014-08中旬] [2014-08上旬] [2014-07下旬] [2014-07中旬]